ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ …………….
ΑΙΤΗΣΗ
(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)
(Δια του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών ……………)
 Του …. .-
 
Της ……..
 
                                                -

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΣΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ - ΣΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛ - ΣΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ - ΣΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΣΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - Αντιρρήσεις Κατά Πράξης Δασάρχη Χαρακτηρισμού Έκτασης ως Δασικής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΕΦΕΣΗ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ 3ου ΠΑΙΔΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΦΟΡΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ - ΣΤΕ

ΕΚΟΥΣΙΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Υπόδειγμα Αγωγής Καταβολής Μισθωμάτων και Αποζημίωσης Χρήσεως

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ